Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Wyszenko

O mnie

Adwokat Michał Wyszenko ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Napisał magisterium z prawa karnego na temat „Oszustw kredytowych” w świetle polskiego prawa karnego. 

Podczas studiów Adwokat Michał Wyszenko był nagradzany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stypendium naukowym za osiągnięcia w nauce. Otrzymał również stypendium Prezydenta Miasta Głogowa za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach i pracy badawczo-naukowej.

Po ukończeniu studiów odbył staż w Prokuraturze Rejonowej w Głogowie, a następnie przez kilka lat pracował w Starostwie Powiatowym w Głogowie. 

W międzyczasie ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Duża wiedza zdobyta podczas studiów oraz w późniejszej pracy zawodowej pozwoliła mu na uzyskanie aż 132/150 punktów na egzaminie wstępnym na aplikacje adwokacką. 

Aplikację adwokacką odbywał w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. 

Adwokat Michał Wyszenko jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Close Menu