Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Wyszenko

Profil działalności

Prawo karne

W zakresie prawa karnego Adwokat Michał Wyszenko reprezentuje interesy podejrzanego lub pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego.

Na etapie postępowania sądowego (tzw. jurysdykcyjnego) reprezentuje interesy oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego.

Po wydaniu przez Sąd I instancji (Rejonowy/Okręgowy) wyroku w sprawie zajmuje się reprezentacją strony przed Sądem II instancji (Okręgowym/Apelacyjnym). W tym zakresie sporządza apelację oraz reprezentuje stronę przed sądem odwoławczym.

Po wydaniu prawomocnego wyroku w sprawie (w przypadku zaistnienia podstaw prawnych) sporządza kasację do Sądu Najwyższego (w braku podstaw) opinię prawną.

Na etapie postępowania wykonawczego Adwokat Michał Wyszenko reprezentuje interesy skazanego m.in. w sprawach o zarządzenie wykonania kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o przerwę w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary itp.

Z kolei przed Sądem Penitencjarnym reprezentuje interesy skazanego w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Prawo cywilne

Adwokat Michał Wyszenko zajmuje się ponadto prowadzeniem spraw z zakresu:

  1. prawa rodzinnego w szczególności spraw o rozwód, ustalenie ojcostwa, alimenty, kontakty z dzieckiem, podział majątku.
  2. o zadośćuczynienie za krzywdę wskutek wypadku komunikacyjnego,
  3. prawa spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek itp.
  4. prawa pracy: o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, o odprawę itp
Close Menu